NVHP syllabus

Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVHP.
© Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP), april 2022

Opleiding tot hypothecairplanner
Wil je meer weten over deze opleiding of de syllabus in print bestellen, kijk dan op www.hypothecairplanner.nl

Tip
Om te zoeken in het document:

  • Ga in het document staan en gebruik de toetsen;

  • Ctrl + F - Windows & Chrome

  • CMD + F - Mac & Apple

Boek 1 - Recht en fiscaliteit

Boek 1 - Recht en fiscaliteit.pdf